Privacybeleid - R&R Keukendesign

Privacybeleid

R&R Keukendesign, gevestigd aan Goudplevier 8 te Oss, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Goudplevier 8
5348 ZE Oss
0412-647947
info@r-rkeukendesign.nl

Ronnie van Geffen is de Functionaris Gegevensbescherming van R&R Keukendesign. Hij is te bereiken via info@r-rkeukendesign.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

R&R Keukendesign verwerkt op onze website de volgende persoonsgegevens
Voor- en achternaam
Adresgegevens (woonplaats, adres, postcode)
Telefoonnummer
E-mailadres

Deze gegevens worden echter alleen verwerkt als u ons Boek Vooraf heeft aangevraagd of een review heeft geplaatst op onze website en akkoord bent gegaan met ons privacy statement.

Indien u klant bij ons bent, verwerken wij de volgende persoonsgegevens
Voor- en achternaam
Geslacht
Adresgegevens (woonplaats, adres, postcode)
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer (indien er een betaling is verricht, dus met toestemming van de klant zelf)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@r-rkeukendesign.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Indien u klant bij ons bent, verwerkt R&R Keukendesign uw persoonsgegevens voor de volgende doelen
Het afhandelen van uw betaling
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (denk aan levering of afspraken)
Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

R&R Keukendesign neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van R&R Keukendesign) tussen zit. R&R Keukendesign gebruikt dus geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

R&R Keukendesign bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 10 jaar voor de eerdergenoemde bewaarde persoonsgegevens. Dit gebeurt alleen als u klant van ons bent.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden

R&R Keukendesign verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. R&R Keukendesign blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

R&R Keukendesign gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Reacties

Als bezoekers reacties (zoals een review) achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier en het IP-adres van de bezoeker.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door R&R Keukendesign en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@r-rkeukendesign.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

R&R Keukendesign neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@r-rkeukendesign.nl.